Om Xite

Xite är ett konsultbolag med fokus på området IT-Infrastruktur. Företaget är Gold Certified Partner, vilket är det högsta och mest kvalificerade partnerskapet med Microsoft och dess konsulter har lång erfarenhet inom branschen och spetskompetens inom ett eller flera områden. I sin roll som rådgivare bygger Xite ett nära samarbete med sina kunder vilket ofta sträcker sig långt efter avslutat projekt.

Våra kunder är främst stora och medelstora företag inom Stockholm/Uppsala området. Xite erbjuder helhetslösningar som grundar sig på erfarenheter från tidigare projekt.