Kundreferenser

Xite Consulting har valt att publicera sina kundreferenser tillsammans med Microsoft på Microsoft Sveriges hemsida (www.microsoft.se). Klicka på företagsnamnet till höger för mer information: