Lägre IT kostnader med nytt mailsystem

biotage

Bioteknikföretaget Biotages Exchange-miljö var resurskrävande. När mailsystemet skulle uppgraderas valde man därför att konsolidera olika länder till en central lösning. Genom att centralisera Exchange till det svenska huvudkontoret, och utnyttja Outlook Anywhere och Outlook Cached Mode för åtkomst från sina lokalkontor och fjärranvändare, räknar Biotage med besparingar och samordningsvinster.

Läs mer om projektet ...