Scriptad hantering av filstrukturen

LUG logo

Läkare Utan Gränser stod inför utmaningen med att hantera fildata, ständigt ökade datamängder och högre krav på datasäkerhet och integritet. Genom Xites scriptbaserade lösning för att konfigurera, underhålla och forcera rättigheter genom filstrukturen fick Läkare Utan Gränser en kostnadseffektiv och skalbar lösning för hantering av fillagringen.

Läs mer om projektet ...