Minskade kostnader med sammanslagning

biotage

Med ett gemensamt Active Directory har Biotage AB avsevärt förenklat administrationen och underhållet av infrastrukturen. Från att ha driftat fyra helt separata AD:n med egna inloggningsservrar och mailservrar har de migrerat till en gemensam Active Directory Forest och Exchange 2003. Detta har minskat antalet domäner och gett en kostnadseffektiv och lätthanterlig lösning.

Läs mer om projektet ...