Ökad kontroll över IT-miljön med Operations Manager 2007

Ramboll logo

Genom att uppgradera från Microsoft Operations Manager (MOM) 2005 till Microsoft System Center Operations manager (Opsmgr) 2007 har Ramböll förbättrat övervakningen av sin IT-miljö. Numera övervakas samtliga aspekter av företagets Windowsmiljö med Operations Manager 2007. Det har gett företaget en stabil och effektiv driftmiljö.

Läs mer om projektet ...